ตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่ลงทะเบียน

ตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่ลงทะเบียน

แหล่งที่มาของข้อมูล:

Meta Data : ข้อมูล Meta Data

รูปแบบไฟล์ :

ข้อมูลและทรัพยากร

This dataset has no data

ข้อมูลเบื้องต้น

คำอธิบายเพิ่มเติม

หมวดหมู่ คำอธิบาย
ประเภทข้อมูล ข้อมูลทะเบียน
ชื่อชุดข้อมูล
องค์กร
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อีเมลผู้ติดต่อ prcai@oae.go.th
คำสำคัญ/ป้ายกำกับ
รายละเอียด

ตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่ลงทะเบียน

วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ชาติ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา
รูปแบบการเก็บข้อมูล c64c76c6-25eb-4803-8452-98bb52efc2dd
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภครัฐ ข้อมูลส่วนบุคคล
การอนุญาต License not specified
กลุ่มข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่ลงทะเบียน
วันที่สร้างข้อมูล 2022-08-01T07:47:55.137917
ระดับการเข้าถึง สาธารณะ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2022-08-02T02:00:06.269689

ข้อมูล Meta Data

Field Name Field Description Field Type Field Unit