พบ 3 ชุดข้อมูล

แท็ค: เกษตรกร เกษตร กลุ่มข้อมูล: ครัวเรือนเกษตรจำแนกตามกิจกรรม

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).