พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: เกษตรกร ข้าวโพด กลุ่มข้อมูล: ครัวเรือนเกษตรจำแนกตามกิจกรรม สัญญาอนุญาต: Creative Commons CCZero

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).