พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: เกษตรกร กุ้งขาว ประมง กลุ่มข้อมูล: ครัวเรือนเกษตรจำแนกตามกิจกรรม

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).