พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: เกษตรกร สัญญาอนุญาต: อื่นๆ (แบบไม่เปิด) กลุ่มข้อมูล: ครัวเรือนเกษตรจำแนกตามกิจกรรม

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).