พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบไฟล์: CSV กลุ่มข้อมูล: ข้อมูลนำเข้า-ส่งออก แท็ค: มูลค่าส่งออก

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).