พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่มข้อมูล: รายได้และหนี้สิน รูปแบบไฟล์: XML แท็ค: เงินสดนอกเกษตร

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).