ข้อมูลการทำกิจกรรมของเกษตรกร

ข้อมูลการทำกิจกรรมของเกษตรกร

แหล่งที่มาของข้อมูล:

Meta Data : ข้อมูล Meta Data

รูปแบบไฟล์ :

ข้อมูลและทรัพยากร

This dataset has no data

ข้อมูลเบื้องต้น

คำอธิบายเพิ่มเติม

หมวดหมู่ คำอธิบาย
ประเภทข้อมูล ข้อมูลทะเบียน
ชื่อชุดข้อมูล
องค์กร
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อีเมลผู้ติดต่อ prcai@oae.go.th
คำสำคัญ/ป้ายกำกับ
รายละเอียด

ข้อมูลการทำกิจกรรมของเกษตรกร

วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ชาติ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล สัปดาห์
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา
รูปแบบการเก็บข้อมูล 091ca778-c4bb-441a-9b1a-b28f32549e0b
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภครัฐ ข้อมูลส่วนบุคคล
การอนุญาต อื่นๆ (แบบไม่เปิด)
กลุ่มข้อมูล ครัวเรือนเกษตรจำแนกตามกิจกรรม
วันที่สร้างข้อมูล 2022-07-25T05:35:04.350964
ระดับการเข้าถึง สาธารณะ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2022-08-05T06:17:01.859644

ข้อมูล Meta Data

Field Name Field Description Field Type Field Unit